1. Ένα πολύ καλό video σχετικά με την αναγκαιότητα μεταφοράς βάρους στο Forehand (αλλά και σε άλλα χτυπήματα).

Η μεταφορά βάρους προς την μπάλα αποτελεί βασικό συστατικό (κρίκο) της κινητικής αλυσίδας (Kinetic Chain) του Forehand και αυτό το στοιχείο επεξηγείται με άριστο και κατανοητό τρόπο.

2.   

3.